LABOX spol. s r.o. - servis

Čisté priestory
Spoločnosť LABOX dodáva čisté priestory Čisté priestory projektujeme na kľúč, vrátane merania, kvalifikácie a servisu…
labox.czechtrade.sk/ciste-priestory

Čisté priestory
Spoločnosť LABOX dodáva čisté priestory Čisté priestory projektujeme na kľúč, vrátane merania, kvalifikácie a servisu…
labox.czechtrade.sk/ciste-priestory

Kalibrácia počítačov častíc
aerosólových fotometrov V prípade požiadavku na akreditovanú kalibráciu podľa normy EN ISO/IEC 17025, spolupracujeme s…
labox.czechtrade.sk/kalibracia-pocitacovych-castic

Kalibrácia počítačov častíc
aerosólových fotometrov V prípade požiadavku na akreditovanú kalibráciu podľa normy EN ISO/IEC 17025, spolupracujeme s…
labox.czechtrade.sk/kalibracia-pocitacovych-castic

Facility management
a ďalších priestorov s riadenou čistotou vzduchu) vrátane dielčích technológií S ohľadom na požiadavky klienta…
labox.czechtrade.sk/facility-management

Copyright © 2001-2021 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.