LABOX spol. s r.o. - operačné sály

Čisté priestory
zariadenie Čisté priestory využívame v nasledujúcich aplikáciách - pracovisko prípravy cytostatik, výroba a spracovanie rádiofarmák,…
labox.czechtrade.sk/ciste-priestory

Čisté priestory
zariadenie Čisté priestory využívame v nasledujúcich aplikáciách - pracovisko prípravy cytostatik, výroba a spracovanie rádiofarmák,…
labox.czechtrade.sk/ciste-priestory

Copyright © 2001-2021 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.